Epitelios de Revestimiento

Epitelio Cúbico Simple

Epitelio Cilíndrico Simple

Epitelio Pseudoestratificado Cilíndrico Ciliado

Epitelio Estratificado Plano Mucoso

Epitelio Estratificado Plano con Queratina

Epitelio Transicional o Polimorfo